Lidmaatschap

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bij Osaka zijn vanaf 1 Jan. 2016     € 25,-  per maand. Als lid van Osaka kan en mag u van alle lessen gebruik maken.
Na inschrijving als lid, wordt er verwacht dat u de verschuldigde contributie voor de betreffende periode zelf overmaakt. De inschrijf kosten zijn €5,-.

Het lidmaatschap loopt per periode van 4 maanden. Het aanmelden als lid lopende het kalenderjaar is mogelijk. De contributie zal daar naar worden verrekend. Wordt je dus lid per 1 maart van dat jaar, dan bedraagt de contributie over de eerste periode 105 euro.

Lidmaatschap opzeggen
Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het einde van de betreffende periode te geschieden anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Voorkom problemen en zeg op tijd op, zodat u niet onnodig nog contributie moet betalen. Bij opzegging krijgt u binnen twee weken een bevestiging hiervan.

Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk of via e-mail  te geschieden bij de ledenadministratie.

Terugbetaling van contributie is niet mogelijk!!

Belangrijk voor alle leden 

Stilzwijgende verlenging lidmaatschappen
De Wet Van Dam met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen.Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) verenigingen als het lid niet opzegt.De leden hoeven niet jaarlijks een mail of brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. De ingangsdatum voor deze regeling is 01-12-2011.

Voor meer informatie zie http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30520_initiatiefvoorstel_van_dam

Zie ook de consumentengids van december 2011.